VÅRE TJENESTER

TUNNEL


Driving av ny tunnel

Rehabilitering av tunnel

Sikringingsarbeid

Strossing


Oppdragsgivere

- Statens vegvesen

- Fylkeskommuner

- Kraftbransjen

- Kommuner


KRAFTUTBYGGING


Rehabilitering av dammer

Plastringsarbeid

Drive tunneler

Legge rørgater

Oppdrag med utfordrende tilkomst


Oppdragsgivere:

- Eviny Fornybar AS

- Statkraft AS

- Hywer AS


MOBILE KNUSEVERK

GRUNNARBEID


Graving

Sprengning

Masseforflytting

Tomtearbeid

Natursteinsmuring

Infrastruktur (Veg, vatn og avløp)

Grøftearbeid

Veghøvling

Dozing


Oppdragsgivere:

- Offentlege byggherrer som Statens vegvesen 

- Private byggherrer

- Privatpersoner

TRANSPORT


Kranbil

Maskintransport

Spesialtransport

VÅR KOMPETANSE

Sivilingeniør

Byggingeniører

Stikker

Teknisk fagskule

Bergsprengningsleiar

Bergsprengarar

Fagbrev

     - Anleggsmaskinreperatører

     - Landbruksmekanikere

     - Fjell og bergverksfag

     - Anleggsmaskinførere

     - Yrkessjåførfaget

Kranførersertifikat

ADK-1