Referanser

Gosland Kraftverk:
Oppdragsgiver: Voss Energi AS
Beskrivelse:
Periode:Trafostasjon Granvin:
Oppdragsgiver: BKK nett AS
Beskrivelse:
Periode:Storlia Kraftverk:
Oppdragsgiver: Statkraft Energi
Beskrivelse: Etablering av anleggsveg og forskjæring.
Periode:Styggevatn:
Oppdragsgiver: Statkraft Energi AS.
Beskrivelse: Bygging av nytt flomoverløp på Styggevatn. Inkluderer sprenging av ny flomløpsrenne, strossing aveksisterende tunnel, bygging av ny tunnel og nytt flomoverløp i betong.
Periode: 2014-2015


Enconkrysset:
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Beskrivelse:
Periode:Holmen Kraftverk:
Oppdragsgiver: Holmen Kraft as.
Beskrivelse: Driving og sikring av kombinert vann/vegtunnel til jordalen. Total lengde tunnel 3km.
Periode: 2013-2015Høgdebasseng Hodlekve:
Oppdragsgiver: Sogndal kommune.
Beskrivelse: Bygging av nytt høgdebasseng i tilknytning til Hodlekve hyttefelt.
Periode: 2014


E16 Skulestadmo:
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen.
Beskrivelse: Utbetring av E16 frå rundkøyring Ringheim til Skulestadmo. Bygging ca.1 km ny veg, inklusiv to kulvertar og ei rundkøyring.
Periode: 2013-2014Infrastruktur Hodlekve, del2:

Oppdragsgiver: Sognefjorden utvikling.
Beskrivelse: Bygging av infrastruktur til hyttefeltet i Hodelkve. Inkluderer vegar og VA-anlegg.
Periode: 2014


Bjørkevegen:
Oppdragsgiver: Voss Kommune
Beskrivelse: Bygging av ny veg til industriområde på Bjørke, inklusiv utviding av eksisterande bru.
Periode: 2014


Hodlekve Hyttefelt:
Oppdragsgiver: Sogndal Kommune
Beskrivelse: Etablering av infrastruktur i Hodlekve hyttefelt.
Totalt 2000meter veg og 2500m VA-grøft anlegg
Periode: 2013-2014
Kontraktsum eks mva: Kr 19,8 mill.


Vossapakko, K2 - Vangstunnelen:
Oppdragsgiver: NCC
Beskrivelse: Vegbygging i dagen, fylling i vangsvatnet, VA-anlegg.
Periode: 2011-2013
Kontraktsum eks mva: Kr 105 mill.
E16 Vinje:
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Beskrivelse: Utbetring av E16 Vinje
Periode: 2013
Kontraktsum eks mva: Kr 2,7 mill.
Dam Askjellsdalsvatn:
Oppdragsgiver: BKK
Beskrivelse: Rehablitering av Dam Askjellsdalsvatn. Plastring av nedstrømsside og damkrone.
Periode: 2012-2013
Sogndal Lufthavn Haukåsen:
Oppdragsgiver: Avinor as
Beskrivelse: Bygning av flyoppstillingsplass. Masseflytning, nytt overvannsystem, asfalt og gjerdearbeid.
Periode: 2012-2013


Fv 314 Bulken - Hamlagrø:
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Beskrivelse: Utviding/utbetring av eksisterende Fv 314. Sprenging, muring og masseflytting.
Periode: 2011
Kontraktsum eks mva: Kr 5 mill.


Dam Hestvatn:
Oppdragsgiver: BKK
Beskrivelse: Rehabelitering av dam. Plastring, sprenging og massetransport.
Periode: 2011


Vangstunnelen:
Oppdragsgiver: NCC
Beskrivelse: Driving og sikring av dei fysrste 40m av vangstunnelen.
Periode: 2011


Skjerve Skytebane:
Oppdragsgiver: Skifte Eiendom
Beskrivelse: Miljøsanering Skjerve skytebane.
Periode: 2013
Kontraktsum eks mva: Kr 3 mill.


Kulebakke og Hoppbakke:
Oppdragsgiver: Voss Fjellandsby
Beskrivelse: Planering av kulebakke og hoppbakke før VM 2012.
Periode: 2010-2011
Kontraktsum eks mva: Kr 5 mill.


Dravladalsdammen:
Oppdragsgiver: Eco-bygg
Beskrivelse: Plastring av oppstrømsside av dam. Rehabilitering. Strossing av tunnel.
Periode: 2010-2011


Tunneldriving Stendafjellet:
Oppdragsgiver: Fana Stein AS.
Beskrivelse: Sprenging og sikring av adkomsttuneler og fjellhaller. Sprengevolum ca. 100 000 m3.
Periode: 2009-2012
Kontraktsum eks mva: Kr 45 mill.


Hardangerbrua:
Oppdragsgiver: Veidekke Entrepenør.
Beskrivelse: Grunnarbeid for brutårn etc.
Periode: 2009-2013
Kontraktsum eks mva: Kr 4 mill.


Hardangerbrua Vallavik:
Oppdragsgiver: AF gruppen Norge AS.
Beskrivelse: Tilførselsvegar til Hardangerbrua. Alle arbeider med vegar idagen, samt sprenging av fundamenter for brua. Molobygging.
Periode: 2009-2013
Kontraktsum eks mva: Kr 20 mill.


Hardangerbrua Bu:
Oppdragsgiver: AF gruppen Norge AS.
Beskrivelse: Tilførselsvegar til Hardangerbrua. Alle arbeider med vegar idagen, samt sprenging av fundamenter for brua.
Periode: 2009-2013
Kontraktsum eks mva: Kr 40 mill.


Dam Krokavatn:
Oppdragsgiver: BKK
Beskrivelse: Plastring av nedstrømsside av dam. Rehabilitering.
Periode: 2009-2010


Veg til hyttefelt i Bavallen:
Oppdragsgiver: Voss Resort AS.
Beskrivelse: Vegbygging til hyttefelt i Bavallen.
Periode: 2009-2012
Kontraktsum eks mva: Kr 18 mill.


Nadlane Bustadfelt:
Oppdragsgiver: Bulken utvikling AS.
Beskrivelse: Bygging av infrastruktur til Nadlane bustadfelt.
Periode: 2008
Kontraktsum eks mva: Kr 8 mill.


Saudautbyggingen:
Oppdragsgiver: AF gruppen Norge AS.
Beskrivelse: Massetransport fra tunnel.
Periode: 2007-2010
Kontraktsum eks mva: Kr 30 mill.


Myrkdalstunnelen:
Oppdragsgiver: Kruse Smith Entrepenør
Beskrivelse: Bygging av vegar i dagen, samt vegoppbygging i tunnel. Komplett m/asfalt.
Periode: 2006-2008
Kontraktsum eks mva: Kr 45 mill.


Eikmo Sandtak:
Oppdragsgiver: Mo Sand
Beskrivelse: Planering av Eikmo sandtak. 70 000m9 masseflytting. 44 000m2 planering.
Periode: 2007
Kontraktsum eks mva: Kr 500 000.


Voss Golfbaner:
Oppdragsgiver: Voss Golfbaner AS.
Beskrivelse: VVA arbeid hjå Voss golfbaner. 19 einingar.
Periode: 2007
Kontraktsum eks mva: Kr 1 mill.


Mongstad:
Oppdragsgiver: Helldal AS.
Beskrivelse: Planering industritomt. 7500m2.
Periode: 2006-2007
Kontraktsum eks mva: Kr 8 mill.


Myrkdalen:
Oppdragsgiver: Myrkdalen Fjellheiser
Beskrivelse: Grøftearbeid i myrkdalen. 1450m.
Periode: 2006-2007
Kontraktsum eks mva: Kr 3,5 mill.


Eidslandet Sandtak:
Oppdragsgiver: Eidslandet Sandtak.
Beskrivelse: Planering av Eidslandet sandtak. 150 000m3 masseflytting. 45 000m2 planering.
Periode: 2006
Kontraktsum eks mva: Kr 500 000


Fv 311 Kveinabrekko:
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Beskrivelse: Støttemur/fylling av Fv.311 Kveinabrekko.
Periode: 2006
Kontraktsum eks mva: Kr 1,6 mill.


Upsete:
Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Beskrivelse: Sikring av støttemur på Upsete.
Periode: 2006
Kontraktsum eks mva: Kr 3,8 mill


Hellestreet:
Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Beskrivelse: Veg, mur og bru med murte landkar. 240m veg. 230m2 mur.
Periode: 2006
Kontraktsum eks mva: Kr 2 mill.


Brøyting:
Oppdragsgiver: Mesta
Beskrivelse: Brøyting.
Periode: 2005-2006
Kontraktsum eks mva: Kr 7 mill.


Innvik:
Oppdragsgiver: NCC
Beskrivelse: Tunnelarbeid Innvik. 70 000m3.
Periode: 2005-2006
Kontraktsum eks mva: Kr 7 mill.


Sandefjellet:
Oppdragsgiver: Ivar Lunde
Beskrivelse: Veg og VA anlegg Sandefjellet. 690m veg. VA anlegg til 8 einingar.
Periode: 2005-2006
Kontraktsum eks mva: Kr 1,05 mill.


Flesland:
Oppdragsgiver: Helldal AS.
Beskrivelse: Planering for ny parkeringsplass Flesland. 20 000m2
Periode: 2005
Kontraktsum eks mva: Kr 100 000


Rastralia:
Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Beskrivelse: Fjellsikring Rastalia
Periode: 2005
Kontraktsum eks mva: Kr 1,45 mill.


Boge:
Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Beskrivelse: Gangveg Boge.
Periode: 2005
Kontraktsum eks mva: Kr 360 000


Regnbogen Barnehage:
Oppdragsgiver: Ann Helen Grevle og Ingeborg Bryn.
Beskrivelse: Grunn og betong.
Periode: 2005
Kontraktsum eks mva: Kr 2,1 mill.


Boge:
Oppdragsgiver: Arne Boge
Beskrivelse: Veg på Boge, totalentreprise.
Periode: 2005
Kontraktsum eks mva: Kr 250 000


Modalen:
Oppdragsgiver: BKK
Beskrivelse: Planering av tipp Nygård i Modalen.
50 000m3
Periode: 2005
Kontraktsum eks mva: Kr 500 000


Matre:
Oppdragsgiver: SRG
Beskrivelse: Tunnelarbeid Matre. 360 000m2
Periode: 2004-2005
Kontraktsum eks mva: Kr 24 mill.


Fylkesveg:
Oppdragsgiver: Voss Golfbaner
Beskrivelse: Driving og senking av fylkesveg. 2000m2.
Periode: 2003-2004
Kontraktsum eks mva:


Skogsbilveg/annleggsveg:
Oppdragsgiver: Voss Stein
Beskrivelse: Skogsbilveg/anleggsveg. 2000m.
Periode: 2003-2004
Kontraktsum eks mva: Kr 1,5 mill.


Gausvik:
Oppdragsgiver: SRG
Beskrivelse: Tunnelarbeid i Gausvik i Harstad. 25 000m2.
Periode: 2003-2004
Kontraktsum eks mva: Kr 1,3 mill.


Tunnel for Hansa:
Oppdragsgiver: Br. Ulveseth
Beskrivelse: Driving av tunnel til eksisterende kontorbygg for Hansa i Bergen.
Periode: 2003
Kontraktsum eks mva: Kr 680 000


Skiheiser:
Oppdragsgiver: Voss Fjellandsby
Beskrivelse: Skiheiser.
Periode: 2003
Kontraktsum eks mva: Kr 500 000


Rastalia:
Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Beskrivelse: Strossing og fjellsikring i Rastalia. 7000 m2 fjellsikring.
Periode: 2003
Kontraktsum eks mva: Kr 6,3 mill.


Sunnhordaland:
Oppdragsgiver: SRG
Beskrivelse: Tipp og tunnelarbeid i Svelgen i Sunnhordaland.
Periode: 2003
Kontraktsum eks mva: Kr 5 mill.


Steinbrotdrift:
Oppdragsgiver: Voss Stein
Beskrivelse: Steinbrotdrift. 50 000m3/år
Periode: 2000-2007
Kontraktsum eks mva: Kr 5 mill/år


Storseta grustak:
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Beskrivelse: Planering av Storseta grustak. Matre. 50 000m3 masseflytting.
30 000m2 planering. 3000 m2 muring.
Periode: 2000
Kontraktsum eks mva: Kr 2 mill.