Pågåande Prosjekt

Tunsbergsdalsdammen:

Oppdragsgiver: Statkraft Energi

Beskrivelse: Rehabilitering av dam med flomoverløp, strossing av tunnel, bygging av 2km anleggsveg, etablering av nytt steinbrudd og plastring av nedstrøms og krone på dam.

Periode:

E16 Gudvanga og Fretheimstunnell:

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Beskrivelse:

Periode:

Gullfjordungsvegen:

Oppdragsgiver: Voss Kommune

Beskrivelse:

Periode:

Demmevatn:

Oppdragsgiver: Statkraft Energi

Beskrivelse: Flom overløp

Periode:

Byfjorden panorama:

Oppdragsgiver: JM Norge AS.

Beskrivelse: Grunnarbeid for Askøys flottaste plasserte boligblokk!

Periode: 2014-2015

Grøndalsvatnet:

Oppdragsgiver: BKK

Beskrivelse: Rehablitering av steinfylingsdammer i grøndalen. Sprenging, plastring og masseflytting.

Periode: 2014-2015