Fagområde

Sivilingeniør
Byggingeniør
Geomatiker / Stikningsingeniør
Fagskule
Fagarbeider:
- Anleggsmaskinreperatør
- Landbruksmekaniker
- Fjell-og bergverksfag
- Anleggsmaskinfører
- Yrkessjåførfaget
Bergsprengningsledere
Bergsprengning
Sveising av PP og PE med elektromuffe og speilsveis.
Kranførersertifikat lastebilkran/mobilkran
ADK-1 sertifikat


Tjenester
 • Boring
 • Sprenging
 • Grunnarbeid
 • Tunneldriving
 • Knusing
 • Graving
 • Masseforflytning
 • Grøftearbeid
 • Røyrlegging
 • Rivningsarbeid
 • Natursteinsmuring
 • Fjellsikring
 • Rassikring
 • Brøyting
 • Markberedning
 • Plastring
 • Oppmåling
 • Mobil knusing
  • Knuste massar
   • 0-120 knust
   • 0-32 grus
  • Sprengstein
  • Murstein